สมาคมสำนักงานบัญชีไทย นำทีมวิทยากรโดยกรรมการและสมาชิก 12 ท่าน เข้าร่วมโครงการ “ แคมป์นักบัญชีชุมชน”

กิจกรรมที่ 1
วันที่ 12-13 มีนาคม 2567 สมาคมสำนักงานบัญชีไทย นำทีมวิทยากรโดยกรรมการและสมาชิก 12 ท่าน เข้าร่วมโครงการ “ แคมป์นักบัญชีชุมชน” จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ไปให้ความรู้เชิงประสบการณ์ ด้านบัญชี ภาษี
มีกิจกรรม workshop ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี จำนวน 103 คน กิจกรรมสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *