ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2567

📣📣📣 ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2567

🗓 วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2567
⏰เวลา 09.00 – 12.00 น.
💻ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
⭐ สมาชิกที่เข้าร่วมประชุมครบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับ CPD ทางด้านบัญชี 2 ชั่วโมง
👉ขั้นตอนที่ 1 : แจ้งความประสงค์
ได้ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม – 12 มิถุนายน 2567
👉 ขั้นตอนที่ 2 : ยืนยันตัวตน (KYC)
ดาวน์โหลด Application “IR PLUS AGM” หรือ webagm.irplus.in.th
ได้ตั้งแต่วันที่ 19 – 29 มิถุนายน 2567
เพื่อใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ
🚨หากสมาชิกไม่ได้แจ้งความประสงค์ภายในระยะเวลาดังกล่าวจะไม่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญ
11:32 Keak☏062-426-2883
📌ท่านสามารถดูรายละเอียดการลงทะเบียน ดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้ที่ www.agm.tfac.or.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *